Utbildning

Innehållet i grundutbildningen
I grundutbildningen får du bekanta dig med livsenergin, hur du kan arbeta med dess olika
strukturer och frekvenser i kroppen. Du lär dig hur du löser blockeringar i ditt eget energisystem, och det du
behöver veta för att behandla vänner och familj.

Vi varierar mellan teori om kroppens livsenergisystem, den heliga anatomin, energiövningar och
praktiskt arbete med tekniker för att lösa energiblockeringar i kroppen. Du lär dig också att
arbeta med blockeringar i känslor och tankar. Vi går igenom hur man renar och balanserar kroppen
med kost som huvudsakligen bygger på ayurvediska principer.

Ni lär teknikerna genom att praktisera dem med varandra. Varje dag inleds med energiövningar, lätta fysiska rörelser.
Du kommer att lära dig energianatomi och hur man släpper blockeringar i:
– Chakrasystemet.
– De fem elementen
– ultraljudskärnan
– Energilinjerna
– Polariteterna
– Nervsystemet
– Organen
– Skelettet
– Känslorna
– Sinnet
– Andra energistrukturer
Andra ämnen:
– Näringsteori
– Utrensande kost
– Energiövningar

Tilläggsutbildning för att bli erkänd polaritetsterapeut
Efter att ha slutfört grundutbildningen är det möjligt att gå ett kompletterande utbildningsprogram under tre helger som ger en
fullständig terapeututbildning enligt standarderna i International Polarity Education Alliance.
(IPEA).

sv_SE