Tankar & Attityder

”Mycket av vår lycka

beror på hur vi väljer 

att se på världen”

”Vi kan inte tänka
negativa tankar
och
skörda positiva resultat”

Genom att bli medveten om den påverkan tankar har på oss finns också möjlighet till förändring som gynnar hälsan i positiv riktning.

Under polaritetsutbildningen riktas mycket fokus kring hur vi tänker och förhåller oss till omgivningen. Hur vi ser och tolkar in olika signaler från andra människor och situationer. Det är viktigt att hitta och vara sig själv för att arbeta som terapeut. Genom att dela erfarenheter och upplevelser med varandra under utbildningen växer förmågan att lyssna in och förstå andra. Det blir en djupgående resa i det inre och ger en intressant personlig utveckling.

Konsten att lyssna och känna in är en viktig del för en polaritetsterapeut i arbetet till att hjälpa människan till ökat välmående. Här i ligger tillgången till många insikter som kan vara avgörande för en patient att förstå sin egen roll i den läkande processen.

Tankar attityder

”Du kommer att känna till ditt nästa steg från det här steget.

Du kommer aldrig att hitta det på något annat sätt. Ditt intellekt känner inte till det. Du kan inte tänka Guds verklighet. Du kan bara uppleva den.”
Emanuel´s book

sv_SE