Polaritetsterapi

Polaritetsterapi är en holistisk behandlingsform som innefattar fyra olika delar
som var och en samspelar med varandra.

Kroppsbehandling

Polaritetsterapi verkar på det energisystem som ger liv åt cellerna, vilket är själva livskraften. När livsenergin flyter fritt genom kroppen är vi vid god hälsa, men om den blockeras kan den uppstå problem i den fysiska kroppen.
Alla fysiska besvär manifesteras först i livsenergin, polaritetsterapeuten använder därför frekvenser i sina händer tillsammans med intentionen att frigöra blockeringar och återföra kroppen till ett hälsosamt tillstånd.
Läs mer

Behandlingsbild-utbildning
nadine-primeau--ftWfohtjNw-unsplash

Kost och diet

Den viktigaste faktorn för att upprätthålla hälsa och välbefinnande är ett rikligt flöde av livsenergi i kroppen.

Sambandet mellan maten vi äter och vår livsenergi består av det faktum att det är genom kosten som kroppen får en stor del av den energi som krävs för att fylla på sitt energifält.

Läs mer

Polaritetsyoga

Är en speciell form av yoga som består av små rörelser där en del av dem utförs tillsammans med hjälp av rösten,olika ljud.

Alla övningar syftar till att förbättra energiflödet i kroppen, skapa balans och frigöra blockerade områden. De är enkla att behärska och lätta att integrera i en aktiv vardag.

Läs mer

Kontakt(3)

Kommunikation – Tankar och attityder

Tankar och attityder är en av polaritetsterapins grundstenar. De tankar som flödar inom oss har en inverkan på vårt mående. Många tankar är omedvetna och kan vara av negativ karaktär. Dessa tankar, medvetna eller omedvetna orsakar blockeringar i kroppens energiflöden vilket påverkar vår sinnesstämning som i sin tur kan ha en effekt på den fysiska kroppen.

Ett tankemönster som är djupt präglat sedan lång tid skapar ett filter om hur vi uppfattar omvärlden och hur vi hanterar livets olika utmaningar.
Läs mer

sv_SE