Kroppsbehandling

Människor som kommer till en polaritetsterapeut har ofta ett fysiskt eller känslomässigt problem som de vill komma till rätta med. Genom rådgivning och energibehandling strävar terapeuten att finna roten till problemet. Det kan till exempel finnas negativa tankemönster, undertryckta känslor, trauma eller stress som har manifesterats i kroppens energisystem.

Det är detta energisystem, eller ”livskraft”, som ger liv åt cellerna samt håller igång nervsystemet och organen.
De flesta fysiska och känslomässiga problem börjar med spänningar i energisystemet, vilket leder till en försvagning av livskraften.

Polaritetsterapeuten har många olika tekniker för att lösa upp blockeringar i patientens energisystem. Med olika diagnostiska metoder lokaliserar terapeuten vilka frekvenser och områden som är nedsatta och använder frekvenserna i sina händer och sin intention för att lösa upp blockeringen.

Genom att arbeta med problemet där själen, tankarna och känslorna möts kan den nedsatta funktionen i livskraften behandlas på en djupare nivå än om fokus enbart riktas till fysiska symtom.

Energikropp 2

Kort introduktionsfilm om polaritetsterapi

sv_SE