Utbildning i samarbete över gränser med internationell standard

Polaritetsterapi 2 (kopia 9)

”I denna tid präglad av överdriven specialisering,

med betoning på kemi, bakteriologi, mekanisk och kirurgisk forskning,

har vi förlorat den övergripande bilden av människan som en levande varelse

med kraftlinjer som verkar i fält med subtilare energier.”

Dr. Randolph Stone

Energikropp 2

Polaritetsterapi 
– en form av energimedicin

Våra kroppar innefattas av ett komplext system av olika energimönster. All energi härör från källan, vår centrala kärna och rör sig därifrån i varierande former. Dessa energimönster överlappar varandra och samverkar till en helhet.

Genom detta samspel av energier skapas energiströmmar och fält vilka är en förutsättning för liv. När energin flödar i harmoni har vi en frisk kropp i balans.

Skolor i samverkan

Hamar Energimedicin

Strandvegen 172 Hamar - Norge

Läkekraften - Sinne Själ & Kropp

Lekvad Storehagen, Berghem - Sverige.

Vilka är vi...

Stefan
Ulf Stefan Östgård

Stefan är utbildad polaritetsterapeut genom norsk institutt for polaritsterapi och studier i USA. Han har arbetat med polaritetsterapi sedan 2001 och genom åren framgångsrikt behandlat många hundra klienter med fysiska, emotionella och spirituella problem.  

Han är utbildad lärare i matematik och slöjd vid Umeå universitet och har också bl.a undervisat i meditation och skrivit boken ”Fra mineral til mester”.

Sedan år 2018 driver han Hamar Energimedisin i Norge och utbildar årligen nya polaritetsterapeuter.

portrait_1_5240
Gunilla Carlberg

Gunilla har sin utbildning i polaritetsterapi genom Göteborgs Polaritetscenter sedan tidigt 1980-tal. Därefter har hon kompletterat kunskaper vid flertalet internationella utbildningstillfällen bland annat arrangerade av International Polarity Educatin Alliance (IPEA). Gunilla har arbetat som polaritetsterapeut sedan mitten av 1990-talet med en mängd olika patienter och skilda hälsoproblem.

Gunilla är utbildad undersköterska/mentalskötare, har 3-årig basmedicinsk utbildning och har även verkat som handledare och examinator för Arcanumskolan, utbildning av homeopater. Vidare har hon tillsammans med IPEA arrangerat en internationell polaritetskongress 2019 med deltagare från många olika länder.

Sedan 2017 driver hon Läkekraften som center för utbildning av nya polaritetsterapeuter i Sverige.

sv_SE